Park

Park
1. Park. Herved forstås både et større haveanlæg og tillige et mindre, kunstigt vandpart, nærmest en udgravet dam, bestemt til fisk eller til forskønnelse af haveanlægget. Park som haveanlæg karakteriseres ved store græsplæner, fritstående træer og trægrupper samt ofte tillige naturlig skovbevoksning. Der benyttes kun få vejforbindelser, og ofte nøjes man med græs- eller grusveje for at give anlægget et så naturligt præg som muligt. Kun nærmest hovedbygningen giver man anlægget et mere havemæssig udseende med lysthuse, blomsterbede og velholdte gange.
Park som haveanlæg er nøje knyttet til den franske havestil, hvor de er blevet anvendt i meget stor målestok. I nutidens haveanlæg bruges de i reglen kun i store, særlig pompøse haver.
2. Park er i krigsbygningskunsten betegnelsen på det særlige personel og materiel, som er nødvendigt til gennemførelse af belejringen af en fæstning (belejringspark). Park deles i artilleriparken og ingeniørparken.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

 • park´er — park «pahrk», noun, verb. –n. 1. land set apart for the pleasure of the public: »Many cities have beautiful parks. Hyde Park is in London. A park may be only a tiny bit of green in a large city, with a few flowers, trees, and benches, or it may… …   Useful english dictionary

 • Park — (p[aum]rk), n. [AS. pearroc, or perh. rather fr. F. parc; both being of the same origin; cf. LL. parcus, parricus, Ir. & Gael. pairc, W. park, parwg. Cf. {Paddock} an inclosure, {Parrock}.] 1. (Eng. Law) A piece of ground inclosed, and stored… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • PARK (R. E.) — PARK ROBERT EZRA (1864 1944) Si William I. Thomas doit être considéré comme le fondateur de l’école sociologique de Chicago, c’est Robert Park qui en devient la figure la plus marquante au cours des années 1920. Ce dernier n’entre pourtant à… …   Encyclopédie Universelle

 • Park — Park, v. t. [imp. & p. p. {Parked}; p. pr. & vb. n. {Parking}.] 1. To inclose in a park, or as in a park. [1913 Webster] How are we parked, and bounded in a pale. Shak. [1913 Webster] 2. (Mil.) To bring together in a park, or compact body; as, to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • park — pȁrk m <N mn pàrkovi> DEFINICIJA 1. omeđeno, pošumljeno zemljište u gradu ili izvan grada s planski zasađenim drvoredima, cvijetnjacima itd., namijenjeno za odmor i rekreaciju 2. ukupni inventar vozila ili strojeva kojim raspolaže kakvo… …   Hrvatski jezični portal

 • park — [pärk] n. [ME parc < OFr < ML parricus < Iberian * parra > Sp parra, trellis, grape vine] 1. Eng. Law Historical an enclosed area of land, held by royal grant or prescription, stocked and preserved for hunting 2. an area of land… …   English World dictionary

 • Park — Park, Chung Hee Park, Robert E. * * * (as used in expressions) Central Park Park, Mungo Park, Robert E(zra) Phoenix Park, asesinatos de …   Enciclopedia Universal

 • Park — Sm std. (18. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus frz. parc unter zusätzlichem Einfluß von dem (ebenfalls aus diesem entlehnten) ne. park ( Grünanlage und Fahrzeugpark ). In der Bedeutung Gehege war das Wort schon früher entlehnt worden. Das… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • Park — Park: Mlat. parricus »eingeschlossener Raum, Gehege«, das früh ins Westgerm. entlehnt wurde (vgl. das Lehnwort ↑ Pferch), erscheint im Frz. als parc »eingeschlossener Raum; Tiergehege«. Aus frz. parc stammen sowohl gleichbed. it. parco, span.… …   Das Herkunftswörterbuch

 • park — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} duży ogród założony sztucznie lub z wykorzystaniem naturalnych warunków przyrodniczych, z alejkami i ścieżkami spacerowymi oraz z innymi… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Park — (Ираклион,Греция) Категория отеля: 2 звездочный отель Адрес: Evrou 19, Ираклион, 71303, Греция Оп …   Каталог отелей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”